Naše usluge

REKONSTRUKCIJA

Kako je rekonstrukacija objekata složen i zahtjevan proces jer se utječe na stabilnost i sigurnost postojećegrađevine, Elementum-M nudi kompletnu uslugu od planiranja do izvođenja radova. Rekonstrukacijapodrazumijeva rad na postojećem objektu u većzadanim dimenzijama prostora, s utjecajem na stabilnost, sigurnost i vanjski izgled objekta. Najčešće u tom procesu mijenjamo konstruktivne elemente; dograđujemo, nadgrađujemo i/ili uklanjamo neke funkcionalne jedinice. Važno je istaknuti da imamo veliko iskustvo narekonstrukcijama kamenih i manjih obiteljskih kuća.

ADAPTACIJA

Prenamjena objekta, novi raspored prostorija ili potreba za dodatnim životnim prostoromjednostavno su razlozi zaadaptaciju postojećeg prostora čime uvelike poboljšavamokvalitetu života. Važno je napomenuti da prilikomadaptacije ne utječemo na stabilnostobjekta kao ni na vanjski izgled građevine, dakle mijenjamo samoorganizaciju prostora. Osnovni cilj je povećati funkcionalnost prostora, rušenjem starih pregrada i/iligradnjanovih

Prednost u adaptaciji je mogućnost samostalnog planiranja adaptacije, odabiramaterijala, načina izvedbe radova, te u konačnici poboljšanja funkcionalnostistambenog prostora.

Tvrtka ELEMENTUM-M d.o.o. nudi Vam kompletnu uslugu prilikom adaptacije Vašeg prostora, od planiranja do izvođenja radova.

REKONSTRUKCIJA

Elementum-M gradi i oprema manje objekte, kuće i poslovne prostore. Pružamo kompletnu uslugu od planiranja i arhitekture do izvođenja radova i opremanja.

Recent Posts

  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA